วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตารางสอบแข่งขันระดับประถมศึกษา ปี 2556 (Up date 2 สิงหาคม 2556)


ตารางการแข่งขันระดับประถมศึกษา ปี 2556


1. การสอบแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14 (มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)
 • สมัครตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 20 กันยายน 2556
 • สอบวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556
 • ประกาศผลวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556
 • สนามสอบเลือกเอง

2. การแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 20 กันยายน 2556
 • สอบวันอาทิตย์ที่ 24   พฤศจิกายน 2556
 • ประกาศผลอีก 30 วันหลังสอบ
 • สนามสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.

ผลการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา 2556


ผลการแข่งขัน น้องรชาได้รางวัลชมเชยครับ
และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยครับผลการแข่งขันครับรางวัลชมเชย

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สรุปผลงานการแข่งขันของ ด.ช. รชา ผดุงพิทักษ์ชน

 1. เหรียญเงิน สพฐ.รอบเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประถมปลาย
 2. เหรียญทองแดง สพฐ.รอบระดับประเทศ ระดับประถมปลาย
 3. เหรียญทองแดง ม.ราชภัฎพระนคร ครั้งที่ 13 ระดับชั้น ป.5 - ป.6
 4. เหรียญทองแดง สิรินธร ครั้งที่ 10 ระดับประถมปลาย
 5. เหรียญทองแดง TMC ครั้งที่ 3 
 6. ผ่านรอบแรก สสวท. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ป.6
 7. ผ่านรอบแรก สสวท. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.6
ที่ไม่ประสบความสำเร็จ
 1. TME
 2. สมาคมคณิตศาสต์แห่งประเทศไทย
 3. สมาคมครูคณิตศาสตร์
 4. รอบสอง สสวท. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ป.6
 5. รอบสอง สสวท. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.6

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สรุปผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ของน้องรชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 1. TME  ไม่ได้รับรางวัล
 2. ราชภัฏพระนคร รางวัลเหรียญ ทองแดง
 3. สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ไม่ได้รับรางวัล
 4. สสวท คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผ่านรอบแรก รอลุ้นประกาศผลรอบ2
 5. สมาคมครูคณิตศาสตร์ ไม่ได้รับรางวัล
 6. สิรินทร ได้รางวัลเหรียญทองแดง
 7. สพฐ รอบเขตพื้นที่ ได้รางวัลเหรียญเงิน และรอสอบรองสองต่อ
 8. TMC ผ่านรอบแรกแล้ว รอสอบรอบสองต่อ

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

ตารางสอบแข่งขันระดับประถมศึกษาประจำปี 2555

ตารางสอบแข่งขันระดับประถมศึกษาประจำปี 2555

ข้อมูลอาจมีความผิดพลาดได้ให้ตรวจสอบกับ Website ของแต่ละรายการอีกครั้ง